KANTA-ASIAKASOHJELMAN SOPIMUSEHDOT 

Kanta-asiakasohjelmalla tarkoitetaan näissä ehdoissa Fida International ry:n Fida secondhand- myymälöiden kanta-asiakasohjelmaa ja kanta-asiakkailla tähän ohjelmaan liittyneitä yksityishenkilöitä. 

Kanta-asiakasohjelman edut löytyvät nettisivuiltamme, jossa kerrotaan kanta-asiakasohjelmasta. 

LIITTYMINEN KANTA-ASIAKKAAKSI 

Kanta-asiakkaaksi voi liittyä kuka tahansa Suomessa asuva vähintään 18-vuotias henkilö. 

Kanta-asiakkuutta haetaan lataamalla älypuhelimen Cardu-sovellukseen Fida secondhandin kanta-asiakaskortti tai täyttämällä sähköinen lomake Fida secondhandin  -internetsivuilla. 

Kaikki liittymisen yhteydessä kysytyt tiedot tulee ilmoittaa oikeina ja ajantasaisina. Mikäli tiedot myöhemmin muuttuvat, niitä voi päivittää laittamalla sähköpostia asiakaspalveluun. 

Kanta-asiakkaiden henkilötiedot tallennetaan Fida Internationalin kanta-asiakasrekisteriin. 

Kanta-asiakkuus on maksutonta. 

Kanta-asiakaskortti on henkilökohtainen. 

KANTA-ASIAKKAAN OSTOSTIETOJEN TALLENTAMINEN 

Kanta-asiakkaan kanta-asiakaskortilla tekemät ostokset rekisteröidään tuoteryhmäkohtaisesti ostotapahtuman yhteydessä. 

Ostotapahtuman yhteydessä tehtävä rekisteröinti tehdään asiakkaalle myönnettävien alennusten ja etujen määrittelemiseksi sekä markkinoinnin tarkemmaksi kohdentamiseksi asiakasluokittelun avulla ja Fida secondhand – myymälöiden valikoimien kehittämiseksi. 

ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY JA MARKKINOINTI 

Fida International ry käsittelee henkilötietoja Suomen lainsäädännön mukaisesti. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löydät tietosuojaselosteesta. 

Rekisterissä olevat tiedot perustuvat asiakkaan hakemusvaiheessa tai myöhemmin Fida Internationalille antamiin tietoihin. 

Fida International voi lähettää kanta-asiakkaille säännöllisesti tietoa kanta-asiakkaille suunnatuista eduista ja tarjouksista Cardu-sovelluksella, sähköpostitse tai tekstiviestillä. 

Kanta-asiakkaalla on oikeus kieltää yhteystietojensa käyttö suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun. 

KANTA-ASIAKASOHJELMAN EHTOJEN MUUTTAMINEN SEKÄ KANTA-ASIAKKUUDEN IRTISANOMINEN 

Fida International ry:llä on oikeus muuttaa kanta-asiakasohjelman ehtoja. Olennaisista muutoksista pyritään ilmoittamaan hyvissä ajoin, viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaan astumista. Vähäisimmät muutokset voivat tulla voimaan ilman etukäteisilmoitusta ja niistä tiedotetaan Fida secondhandin verkkosivuilla. Muutoksista pyritään lisäksi kertomaan kanta-asiakkaille kohdistuvassa viestinnässä. 

Jos asiakas jatkaa kanta-asiakaskortin käyttöä ehtojen muutoksen voimaantulon jälkeen katsotaan hänen hyväksyneen muuttuneet ehdot. 

Kanta-asiakkuuden voi irtisanoa ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun.  

Fida International ry:llä on oikeus päättää asiakkaan kanta-asiakkuus ilman eri toimenpiteitä, mikäli kanta-asiakaskortille ei ole kertynyt rekisteröityjä ostoja kahteen vuoteen (24 kk) 

MUUT EHDOT 

Suomessa tapahtuvat osoitteenmuutokset voidaan päivittää automaattisesti Väestörekisterikeskuksesta, ellei asiakkaan osoite ole salainen. 

 

Helsingissä 27.10.2021, tarkennettu 21.1.2022