Ajankohtaista

Minne Fidalle lahjoitetut vaatteet päätyvät?

Fidan pyrkimys on, että mahdollisimman suuri osa lahjoitetusta vaatteesta päätyisi hyötykäyttöön kotimaassa. Pääkaupunkiseudulla lahjoitetut vaatteet lajitellaan Fidan lajittelukeskuksessa Helsingissä. Muualla Suomessa, lahjoitetut vaatteet lajitellaan Fida-myymälöissä. Fida lajittelee yli 1,6 miljoonaa kiloa vaatetta vuosittain.

Lajittelussa vaatteet jaetaan kolmeen eri laatuun. 20-30% päätyy Fida-myymälöihin myyntiin menevään I-laatuun ja 60-75% myymälävalikoimaan sopimattomaan II-laatuun. 5-10% lahjoitetuista vaatteista on likaisia, kostuneita, huonokuntoisia tai muuten hyödyntämiskelvottomia. Nämä joudumme toimittamaan energiakäyttöön.

II-laatuiset vaatteet myydään edullisesti Helsingin outlet-myymälässä sekä eurooppalaisille yhteistyökumppaneille, jotta mahdollisimman suuri osa lahjoitetusta tavarasta saadaan hyödynnettyä. Ennen yhteistyön aloittamista Fida hankkii tiedot yhteistyökumppaneiden lajittelutoiminnasta, eli siitä, millaisia lajikkeita prosessissa syntyy ja mitä niille tehdään. Valtaosa Fidan yhteistyökumppaneista on nimenomaan teollisuuspyyhkeisiin ja raakaan materiaaliin erikoistuneita jatkojalostajia. Yhteistyökumppanit lajittelevat vaatteet vielä kerran. Osa päätyy myyntiin paikallisesti, osasta tehdään teollisuuspyyhkeitä ja pieni osa jatkaa matkaa muihin maihin. Myymättä jäänyt lahjoitusvaate päätyy energiakäyttöön.

Lahjoitamme myös osan vaatteista Euroopan sisäiseen avustustyöhön. Fida ei myy eikä lähetä lahjoitettuja vaatteita Euroopan ulkopuolelle. Fida ei myöskään toimita kaatopaikalle vaatteita. Lahjoitusvaate, jota Fida ei saa syystä tai toisesta myytyä tai lahjoitettua eteenpäin, päätyy energiakäyttöön.

2020 vuoden luvut

Vuonna 2020 Fidalle lahjoitettiin 1,25 miljoonaa kiloa vaatetta (1,6 milj. vuonna 2019). Pandemiatilanteen takia vaatetta kerättiin vähemmän vuonna 2020 verrattuna edelliseen vuoteen. Myös Fidalta suoraan hyväntekeväisyyteen menevä vaatemäärä väheni, koska kaikki avustusjärjestöt eivät pystyneet vastaanottamaan vaatetta pandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi.

Lajittelussa vaatteet jaetaan kolmeen eri laatuun.

  • 21% päätyi Fida-myymälöihin myyntiin menevään I-laatuun.
  • 58% päätyi myymälävalikoimaan sopimattomaan II-laatuun. Tästä valtaosa myytiin jatkolajitteluun tekstiiliä jatkojalostaville yhteistyökumppaneille, osa lahjoitettiin hyväntekeväisyyteen ja loput myytiin Helsingin outlet-myymälässä.
  • 15% meni energiakäyttöön. Tähän kuuluu lahjoitetut vaatteet, jotka ovat likaisia, kostuneita tai huonokuntoista tai muuten hyödyntämiskelvottomia. Myös II-laatuinen vaate, jota Fida ei syystä tai toisesta saanut myytyä tai lahjoitettua eteenpäin, päätyi energiakäyttöön.
  • 4% meni vaarallisen jätteen sidosaineeksi energiakäyttöön.