Ajankohtaista

Mitä Fidalle lahjoitetulle vaatteelle tapahtuu?

Ylen MOT on tänä vuonna tutkinut kierrätysvaatteen kulkua mm. Fidan kautta. MOT:in tutkima Fidalle lahjoitettu vihreä huppari päätyi Liettuan kautta Nigeriaan. Tämä on harmillista, mutta ei yllättänyt meitä. Käytetylle huonokuntoiselle vaatteelle ei nimittäin Suomessa juuri ole ottajia eikä poistotekstiilille ole olemassa riittävää jatkojalostusta

Suomessa päätyy arviolta noin 72 miljoonaa kiloa vaatetta vuosittain kierrätykseen. Siksi olemme pyrkineet kehittämään omaa lajitteluprosessiamme mahdollisimman pitkälle niin, että käyttökelvolliset vaatteet pääsevät uusiokäyttöön vaatteena tai raaka-aineena ennemmin kuin hävitettäväksi energialaitokseen.  Seuraavassa kerromme lisää Fida secondhandin vaatelajittelusta. Kiitos jokaiselle, joka on antanut vaatteilleen kauttamme uuden elämän! 

Fida secondhand on Suomen suurimpia hyväntekeväisyysmyymäläketjujaKetjun historia ulottuu vuoteen 1979. Silloin avattiin ensimmäinen LKA-myymälä Helsingin Sörnäisiin. Ketjulla on tänä päivänä 22 myymälää ja yksi outlet Suomessa.  

Fidan toiminnan keskiössä on uuden elämän antaminen vaatteelle ja tavaralle. Myymälätoiminnasta saatavilla tuotoilla mahdollistetaan parempi elämä haavoittuvimmassa asemassa oleville ihmisille Fidan eri ulkomaankohteissa. Rakennamme maailmaa, jossa jokaisella on toivo ja tulevaisuus.  

Näiden reilun 40 vuoden aikana Fida on kierrättänyt asiakkaidensa kanssa yli 800 jalkapallokentällisen verran vaatetta ja tavaraa. Vuonna 2019 Fida sai yli 1,6 miljoonaa kiloa vaatteita lahjoituksina myymälöissä, kotinoudoissa ja keräyspisteissä. Tästä määrästä reilu 1,3 miljoonaa kiloa käsiteltiin Helsingin lajittelukeskuksessa ja loput käsiteltiin ja myytiin paikallisesti maakuntien myymälöissä.  

Lahjoituksista 25 prosenttia päätyi viime vuonna myyntiin Fidamyymälöihin Suomessa. Fida, kuten muutkin kierrätysmyymälät, eivät tällä hetkellä pysty käsittelemään jätettä. Siksi on tärkeää, että lahjoittajat pakkaavat puhtaat, ehjät ja kaikin puolin myyntikelpoiset lahjoituksensa esimerkiksi tiiviisti suljettuihin muovipusseihin, eivätkä lahjoita lumppua, joka on myyntikelvotonta sellaisenaan. Pahimmassa tapauksessa likaantunut tai kastunut vaate päätyy energiakäyttöön ja kalliisti poltettavaksi sen takia, että se on myyntikelvotonta; vuonna 2019 energiaksi päätyi 13 prosenttia Fidalle lahjoitetuista vaatteista. 

Fida pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintaansa ja toimintaprosessejaan, jotta lahjoitustavara voitaisiin hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Fidalle myönnettiin Avainlippu-merkki vuonna 2019. Merkki kertoo siitä, että palvelu on kotimaista alkuperää ja järjestö työllistää Suomessa. Fida on myös aktiivisesti mukana Telaketju 2.0-hankkeessa. Nimi on lyhennys tekstiilin keräys-, lajittelu- ja hyödyntämisverkostosta. Hankkeessa on mukana eri toimijoita, ja sen tavoitteena on edistää tekstiilijätteen ja muun poistotekstiilin hyödyntämistä Suomessa.  

90% Fidan vaatteista hyödynnettiin Suomessa tai EU:ssa 

Vuonna 2019 peräti 90 % Fidalle lahjoitetuista vaatteista hyödynnettiin joko vaatteena tai raaka-aineena Suomessa tai muualla EU:ssa.  Ne vaatelahjoitukset, jotka eivät päätyneet myyntiin Suomessa, joko myytiin EU:ssa sijaitseville yhteistyökumppaneille (50% lahjoituksista) tai lahjoitettiin (8% lahjoituksista) Euroopan sisäiseen hyväntekeväisyyteen. Fida lahjoittaa vaatteita Itä-Euroopan köyhiin romanikyliin osana Fidan omaa Toivon Kipinä -jouluavustuskampanjaa. Vuosittain toimitamme pieniä lahjoituseriä myös Hämeen Mokia ry:lle, Asaria ry:lle sekä pienille seurakunnille EU:n alueella. Nämä tahot toimittavat vaatetta vähävaraisille ihmisille Suomessa ja Baltian sekä Itä-Euroopan alueilla.

Fida valitsee yhteistyökumppaninsa EU:ssa tarkasti. Ennen yhteistyön aloittamista Fida hankkii tiedot yhteistyökumppaneiden lajittelutoiminnasta, eli siitä, millaisia lajikkeita prosessissa syntyymitä niille tehdään ja millaiset sertifikaatit yhteistyökumppanilla on. Tarkoituksena on varmistaa, että jätteenkäsittelyprosessit ovat kunnossa ja että tekstiilistä hyödynnetään mahdollisimman suuri osa.  

Alle 10% Fidalle lahjoitetuista vaatteista päätyy muihin maihin 

Fida suosii ensisijaisesti sellaisia yhteistyökumppaneita, jotka lajittelevat, käsittelevät ja myyvät vaatteita paikallisesti EU:n sisällä. Tämänkaltaisia kumppaneita on useita. Koska kumppaneilla on kuitenkin rajoitettu kapasiteetti vaatteiden vastaanottamisessa, Fida tekee myös yhteistyötä sellaisten käsittelylaitosten kanssa, joilla on laajemmat verkostot maailmalle. Yhteistyökumppanit lajittelevat tekstiilit vielä kerran. Osa päätyy myyntiin paikallisesti, osasta tehdään teollisuuspyyhkeitä tai ne kierrätetään muulla tavalla ja pieni osaalle 10% kaikesta Fidalle lahjoitetusta vaatteesta, jatkaa matkaansa muihin maihin. Uusiolajittelussa syntynyt tekstiilijäte hävitetään EU:n lainsäädännön mukaisesti. Kaikissa lajittelukeskuksissa pyritään myös vierailemaan paikan päällä suunnitelman mukaisesti.  

Fidan ulkomaiset yhteistyökumppanit muun muassa jatkojalostavat niitä tekstiilejä, jotka ovat Suomessa myyntikelvottomia. Fida suosii sellaisia yhteistyökumppaneita, jotka ovat nimenomaan teollisuuspyyhkeisiin ja raakaan materiaaliin erikoistuneita jatkojalostajia. Tärkeää on, että nämä yhteistyökumppanit toimivat EU:n lainsäädännön mukaisesti, sillä silloin Fidalla on suurempi varmuus siitä, että vaatteet lajitellaan inhimillisissä olosuhteissa ja syntynyt jäte käsitellään oikeaoppisesti ympäristöystävällisyys huomioiden.  

Pyrkimyksenä on, että käyttökelvolliset vaatteet pääsevät uusiokäyttöön vaatteena tai raaka-aineena ennemmin kuin hävitettäväksi energialaitokseen  

Miksei kannata lahjoittaa lumppua?

Miksi vaatteiden lajittelu on kallista? 

Hyväntekeväisyysjärjestöille myyntikelvottomat tekstiilit aiheuttavat lisäkustannuksia ja paljon ylimääräistä työtä. Myyntikelvottomien vaatteiden osuus kasvaa koko ajan, kun huonolaatuista ”pikamuotia” kulutetaan kiihtyvään tahtiin. Ihmiset lahjoittavat ehkä tietämättömyyttään rikkinäistä ja likaista vaatetta, koska luulevat hyväntekeväisyysjärjestöjen pystyvän hyödyntämään ne. Kaikki lisäkustannukset ovat kuitenkin pois Fidan toiminnan ytimestä, hyväntekeväisyydestä.

Lumpun lajittelu tulee kalliiksi, sillä jokainen lahjoitettu vaatekappale on käytävä käsin läpi. Lajittelu on ammattitaitoa vaativaa työtä. Fidalla on koulutetut, kokeneet lajittelijat, joiden silmä on harjaantunut näkemään, milloin vaate kelpaa myyntiin.

 

Lisätietoa aiheeseen liittyen:

Täällä voit tutustua Fidan lahjoitusohjeisiin ja vastuullisuusvaikuttaja Outi Pyyn kirjoittamaan blogitekstiin aiheeseen liittyen.

 

2019 vuoden luvut

Vuonna 2019 Fidalle lahjoitettiin yli 1,6 miljoonaa kiloa vaatetta. Lajittelussa vaatteet jaetaan kolmeen eri laatuun.

  • 21% päätyi Fida-myymälöihin myyntiin menevään I-laatuun.
  • 62% päätyi myymälävalikoimaan sopimattomaan II-laatuun. Tästä valtaosa myytiin yhteistyökumppaneille, osa lahjoitettiin hyväntekeväisyyteen ja loput myytiin outlet-myymälässä.
  • 13% meni energiakäyttöön. Tähän kuuluu lahjoitetut vaatteet, jotka ovat likaisia, kostuneita tai huonokuntoista tai muuten hyödyntämiskelvotonta. Myös II-laatuinen vaate, jota Fida ei saanut syystä tai toisesta myytyä tai lahjoitettua eteenpäin, päätyi energiakäyttöön.
  • 4% meni vaarallisen jätteen sidosaineeksi energiakäyttöön.