Ajankohtaista

Mitä Fidan kautta lahjoitetulle vaatteelle tapahtuu?

Suomalaiset lahjoittivat koronavuoden 2020 aikana 1,25 miljoona kiloa tekstiiliä Fidan kautta kierrätykseen. Mitä Fidalle lahjoitetulle vaatteelle tapahtuu?

Fida secondhand on jo 40 vuotta ollut yksi Suomen suurimpia hyväntekeväisyysmyymäläketjuja. Kiitos jokaiselle, joka on antanut vaatteilleen kauttamme uuden elämän!

Mikä on Fida secondhand -ketjun toiminnan tarkoitus?

Fida secondhand -ketjun (ent. Lähetyksen kehitysapu) historia ulottuu vuoteen 1979. Silloin avattiin ensimmäinen LKA-myymälä Helsingin Sörnäisiin. Fidalla on tänä päivänä 22 myymälää ja yksi outlet Suomessa.

Fidan toiminnan keskiössä on uuden elämän antaminen vaatteelle ja tavaralle. Myymälätoiminnan tulos taas mahdollistaa paremman elämän haavoittuvimmassa asemassa oleville ihmisille lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö Fida Internationalin eri ulkomaankohteissa.

Miten Fida lajittelee lahjoitetut vaatteet?

Pääkaupunkiseudulla lahjoitetut vaatteet lajitellaan Fidan lajittelukeskuksessa Helsingissä. Muualla Suomessa vaatteet lajitellaan Fida-myymälöissä. Fida lajittelee noin puolitoista miljoonaa kiloa vaatetta vuosittain.

Lajittelussa vaatteet jaetaan kolmeen eri laatuun. 20-30% päätyy Fida-myymälöihin myyntiin menevään I-laatuun ja 60-75% myymälävalikoimaan sopimattomaan II-laatuun. 5-10% lahjoitetuista vaatteista on likaisia, kostuneita, huonokuntoisia tai muuten hyödyntämiskelvottomia. Nämä joudumme toimittamaan energiakäyttöön.

Fida on kehittänyt omaa lajitteluprosessiaan niin, että käyttökelpoiset vaatteet pääsevät uusiokäyttöön vaatteena tai raaka-aineena ennemmin kuin hävitettäväksi energialaitokseen. Emme siis halua polttaa meille lahjoitettuja tekstiilejä, vaan hyödyntää ne mahdollisimman pitkälle vaatteena.

Kuinka paljon Fida kierrätti vaatetta vuonna 2020?

Vuonna 2020 Fida sai 1,25 miljoonaa kiloa vaatteita lahjoituksina myymälöissä, kotinoudoissa ja keräyspisteissä. Hyväkuntoiset vaatteet eli 22% lahjoituksista päätyi myyntiin Fida-myymälöissä.  56% lahjoituksista, niin sanottu II-laatuinen vaate, jatkoi matkaansa tarkempaan jatkolajitteluun EU:ssa.

Fida ja muut vaatetta keräävät hyväntekeväisyysjärjestöt eivät pysty käsittelemään jätettä. Siksi on tärkeää, että lahjoittajat pakkaavat puhtaat, ehjät ja myyntikelpoiset lahjoituksensa esimerkiksi tiiviisti suljettuihin muovipusseihin, eivätkä lahjoita lumppua, joka on myyntikelvotonta. Pahimmassa tapauksessa likaantunut tai kastunut vaate päätyy energiakäyttöön ja kalliisti poltettavaksi sen takia, että se on myyntikelvotonta. Vuonna 2020 energiaksi päätyi 15 prosenttia Fidalle lahjoitetuista vaatteista.

Missä Fidan kautta kierrätetty vaate hyödynnettiin?

Valtaosa (84% )Fidan kautta kierrätetystä vaatteesta hyödynnettiin Suomessa tai muualla EU:ssa joko vaatteena tai raaka-aineena. Ne vaatelahjoitukset, jotka eivät päätyneet myyntiin Suomessa, joko myytiin tarkempaan jatkolajitteluun EU:ssa toimiville yhteistyökumppaneille (56% lahjoituksista) tai lahjoitettiin (2% lahjoituksista) Euroopan sisäiseen hyväntekeväisyyteen. Fida lahjoittaa vaatteita itäisen Euroopan köyhiin romanikyliin osana omaa jouluavustuskampanjaansa. Vuosittain toimitamme pieniä lahjoituseriä myös Hämeen Mokia ry:lle, Asaria ry:lle sekä pienille seurakunnille EU:n alueella. Nämä tahot toimittavat vaatetta vähävaraisille ihmisille Suomessa ja Baltiassa sekä Itä-Euroopassa.

Mitä jatkolajittelussa tapahtuu? Kuinka paljon vaatetta voi päätyä EU:n ulkopuolelle?

Fidan eurooppalaiset yhteistyökumppanit jatkojalostavat niitä tekstiilejä, jotka ovat Suomessa myyntikelvottomia. Fida suosii sellaisia yhteistyökumppaneita, jotka ovat teollisuuspyyhkeisiin ja raakaan materiaaliin erikoistuneita jatkojalostajia. Fida valitsee nämä tahot tarkasti. Ennen yhteistyön aloittamista Fida hankkii tiedot siitä, millaisia lajikkeita lajitteluprosessissa syntyy, mitä niille tehdään ja millaiset sertifikaatit toimijoilla on.

Yhteistyökumppanit lajittelevat tekstiilit vielä kerran. Osa päätyy myyntiin paikallisesti, osasta tehdään teollisuuspyyhkeitä tai ne kierrätetään muulla tavalla ja pieni osa, vuosittain noin 9-15% kaikesta Fidalle lahjoitetusta vaatteesta, jatkaa matkaansa muihin maihin.

Fida suosii ensisijaisesti sellaisia lajittelutoimijoita, jotka lajittelevat, käsittelevät ja myyvät vaatteita paikallisesti EU:n sisällä. Tämänkaltaisia kumppaneita on useita. Koska kumppaneilla on kuitenkin rajallinen kapasiteetti ottaa vaatetta vastaan, Fida tekee myös yhteistyötä sellaisten käsittelylaitosten kanssa, joilla on laajemmat verkostot maailmalle. Vuonna 2020 noin 16% Fidalle lahjoitetuista vaatteista päätyi EU:n ulkopuolelle.

Fidalle tärkeää on, että yhteistyökumppanit toimivat EU-lainsäädännön mukaisesti: vaatteet lajitellaan inhimillisissä olosuhteissa ja uusiolajittelussa syntynyt tekstiilijäte käsitellään oikeaoppisesti ympäristöystävällisyys huomioiden.

Fidan pyrkimyksenä on, että käyttökelvolliset vaatteet pääsevät aina uusiokäyttöön vaatteena tai raaka-aineena ennemmin kuin hävitettäväksi.

Fida on aloittanut prosessin, jossa tarkastellaan kaikkien tämänhetkisten eurooppalaisten yhteistyötahojen lajittelu- ja jälleenmyyntitoimintaa, sekä pyritään löytämään uusia kumppaneita, jotka eivät myy vaatetta ollenkaan EU:n ulkopuolelle.

 

 

Miksei keräyslaatikoihin saisi laittaa lumppua? Entä miksi vaatteiden lajittelu on kallista? 

Suomessa päätyy arviolta noin 72 miljoonaa kiloa vaatetta vuosittain kierrätykseen. Myyntikelvottoman tekstiilin osuus järjestöjen keräyslaatikoihin lahjoitetuista tekstiileistä kasvaa koko ajan, kun huonolaatuista ”pikamuotia” kulutetaan kiihtyvään tahtiin. Käytetylle huonokuntoiselle vaatteelle ei Suomessa ole ottajia eikä poistotekstiilille ole olemassa vielä riittävää jatkojalostusta.

Hyväntekeväisyysjärjestöille myyntikelvottomat tekstiilit aiheuttavat lisäkustannuksia ja paljon ylimääräistä työtä. Ihmiset lahjoittavat ehkä tietämättömyyttään rikkinäistä ja likaista vaatetta, koska luulevat hyväntekeväisyysjärjestöjen pystyvän hyödyntämään lumppua. Kaikki lisäkustannukset ovat kuitenkin pois Fidan toiminnan ytimestä, hyväntekeväisyydestä.

Lumpun lajittelu tulee kalliiksi, sillä jokainen lahjoitettu vaatekappale on käytävä käsin läpi. Lajittelu on ammattitaitoa vaativaa työtä. Fidalla on koulutetut, kokeneet lajittelijat, joiden silmä on harjaantunut näkemään, milloin vaate kelpaa myyntiin.

Lisätietoa aiheeseen liittyen:

Täällä voit tutustua Fidan lahjoitusohjeisiin ja vastuullisuusvaikuttaja Outi Pyyn kirjoittamaan blogitekstiin tekstiilinkierrätykseen liittyen.

Fida on aktiivisesti mukana Telaketju -hankkeessa. Hankkeessa on mukana eri toimijoita, ja sen tavoitteena on edistää tekstiilijätteen ja muun poistotekstiilin hyödyntämistä Suomessa. Telaketjun kautta Suomeen ollaan suunnittelemassa mm. tekstiilinjalostuslaitosta Paimioon.

Ylen MOT on hiljattain tutkinut kierrätysvaatteen kulkua mm. Fidan kautta. Voit katsoa ohjelmat Yle Areenasta.