Ajankohtaista

Suomalaiset suhtautuvat vaatelahjoittamiseen entistä myönteisemmin

Taloustutkimuksella teetetyn tutkimuksen mukaan suomalaisten suhtautuminen vaatelahjoittamiseen on entistä myönteisempää.

Fida, UFF ja SPR kontti teettivät yhteisen tutkimuksen Taloustutkimuksella, jossa selvitettiin suomalaisten suhtautumista vaatelahjoittamiseen. Tutkimuksen mukaan suomalaisten suhtautuminen vaatelahjoittamiseen on entistä myönteisempää.

Suomalaiset näkevät hyväntekeväisyyden merkittävänä syynä vaatelahjoituksiin

Tutkimuksen mukaan suomalaisista noin 80 % lahjoittaa vaatteita joko säännöllisesti tai satunnaisesti ja lahjoittajista lähes 90 % ohjaa vaatelahjoituksia hyväntekeväisyyteen. Suomalaiset pitävät mahdollisuutta tehdä vaatelahjoituksia tärkeänä.

Vaatelahjoittajat pitävät erityisesti vaatteiden uudelleenkäytön ympäristöhyötyjä tärkeinä . Yli 93 % vastaajista piti vaatelahjoittamisen yhtenä tärkeimmistä syistä sen jätemäärää sekä ympäristökuormitusta vähentäviä vaikutuksia. Vastaajista 88 % lisäksi näki hyväntekeväisyyden olevan merkittävä syy vaatelahjoittamiselle. Kolme neljästä vastaajasta arvosti lahjoittamissyynä myös vaatteiden kierrättämisen ja uusiotuotteiden valmistamisen työllistäviä vaikutuksia.

Suomalaisten hyväntekeväisyyteen lahjoittamilla vaatteilla saavutetaan merkittäviä ympäristöhyötyjä. Sellaisenaan käyttökelpoisten vaatteiden uudelleenkäyttö on ympäristön kannalta paras vaihtoehto vähentäen jätteen määrää, energian ja veden kulutusta, hiilidioksidipäästöjä sekä haitallisten kemikaalien käyttöä.

Yli 93 % vastaajista piti vaatelahjoittamisen yhtenä tärkeimmistä syistä sen jätemäärää sekä ympäristökuormitusta vähentäviä vaikutuksia. Vastaajista 88 % lisäksi näki hyväntekeväisyyden olevan merkittävä syy vaatelahjoittamiselle.

Fidalle, SPR Kontille ja UFF:ille lahjoitettiin vaatteita ja kodintekstiilejä vuonna 2020 yhteensä noin 18 miljoonaa kiloa. Kaikki ehjät ja puhtaat vaatteet ja kodintekstiilit voi lahjoittaa uudelleenkäyttöön hyväntekeväisyysjärjestöjen kautta.

Kysely teetettiin Fidan, UFF:n ja Punaisen Ristin Kontin toimeksiannosta. Kohderyhmänä olivat 18-65-vuotiaat suomalaiset kuluttajat suurista kaupungeista. Maaliskuussa 2021 Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 1102 henkilöä.

Lisätietoja: