Ajankohtaista

Tutkimus: suomalaiset ovat ahkeria vaatelahjoittajia

Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat innokkaita lahjoittamaan vaatteita. Mieluiten vaatteita lahjoitetaan yleishyödyllisille toimijoille. Lahjoittajille tärkeää on helppous ja vastaanottajatahon luotettavuus.

Vaatekeräyksiä toteuttavien yleishyödyllisten organisaatioiden Taloustutkimuksella teettämän kyselyn vastaajista valtaosa (81 %) lahjoittaa vaatteita ainakin satunnaisesti. Kaikkein säännöllisimmin vaatteita lahjoittavat naiset sekä taloudet, joissa on lapsia.

Halu kierrättää ja olla mukana tekemässä kestävän kehityksen valintoja ovat tärkeimmät syyt vaatelahjoitukseen. Lahjoituspäätöksissä korostuu myös keräystahon yleishyödyllisyys ja luotettavuus.

Vaatelahjoittajat suosivat lahjoituskohteena luotettavia yleishyödyllisiä toimijoita (78%). Pieni osa lahjoittajista tekee vaatelahjoituksia kaupallisille yrityksille. Vaatteita lahjoitetaan myös ystäville, tuttaville ja sukulaisille (19%), selviää Taloustutkimuksen tuoreesta kyselystä.

Keräyspisteissä tarvitaan tietoa

Suurin osa vaatelahjoituksen tehneistä oli tietoisia siitä, mikä toimija vastaanotti vaatelahjoituksen heidän viimeisimmässä lahjoituksessaan. Lahjoittajat etsivät tietoa keräystoimijasta ensi sijassa keräyspisteeltä (37 %) ja toimijan verkkosivuilta (38 %).

‒ Jotta lahjoittajat varmasti saavat tiedon siitä, mikä taho vastaanottaa heidän lahjoituksensa, yleishyödyllisten kerääjien tahtotilana on varmistaa selkeä lahjoittajaviestintä ja vaatekeräyspaikkojen kylttien asianmukaisuus, kertoo Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry:n pääsihteeri Pia Tornikoski.

‒ Nykyisellään keräysastioiden tunnistemerkinnät voivat olla vaikeasti nähtävissä tai epäselviä, ja lahjoittaja ei tiedä mikä keräysorganisaatio pistettä hoitaa.

Lahjoitus alkaa helppoudesta ja luotettavuudesta

Vaatteiden lahjoittamisessa korostuvat helppous, luotettavuus ja hyväntekeminen

Merkittävimpiä syitä vaatelahjoituksen tekemiseen olivat kyselyn mukaan lahjoittajien halu kierrättää ja olla mukana tekemässä kestävän kehityksen valintoja (58 %). Tärkeää on myös se, että lahjoituksen tuotto käytetään yleishyödylliseen toimintaan tai hyväntekeväisyyteen (43 %).

Lahjoituspäätökseen vaikuttaa moni seikka.

Päätöksen kannalta koettiin erittäin tärkeäksi, että lahjoittaminen on tehty helpoksi ja käytännölliseksi (73 %). Lisäksi päätökseen vaikuttaa se, että keräävä taho on luotettava (66 %) ja että vaatteet käytetään sellaisenaan uudelleen ja mahdollisimman tehokkaasti.

VaLan keväällä teettämän tutkimuksen mukaan rahaa lahjoittaville on ratkaisevaa tietää mitä lahjoituksilla saadaan aikaiseksi. Myös vaatelahjoittajille on tärkeää, että keräyksen avulla on saatu aikaan selkeitä tuloksia.

– Tutkimus tuo esiin, että kansalaisilla on halu tukea hyväntekeväisyyttä ja saada tietoa antamansa lahjoituksen merkityksestä. Yhteistyössä viranomaisten kanssa on mahdollista kehittää muun muassa vaatekeräysastioiden merkintöjä. Niistä pitäisi selkeästi löytyä vähintään tiedot siitä, meneekö lahjoitus yleishyödylliseen tarkoitukseen vai yksityiselle yritykselle, Tornikoski muistuttaa.

 

 

Taloustutkimus toteutti tutkimuksen Fidan, UFF:n ja Punaisen Ristin Kontin toimeksiannosta. Kohderyhmänä olivat 18–65-vuotiaat suomalaiset kuluttajat suurista kaupungeista. Marraskuussa 2017 toteutettuun kyselyyn vastasi yhteensä 1 117 henkilöä.

Kooste tutkimuksesta: Vaatelahjoittajatutkimus 2017

 

Fida kiittää kaikkia vaate- ja tavaralahjoittajia! Jos haluat jatkossakin olla mukana kierrätyksessä ja hyväntekeväisyydessä, löydät lahjoitusohjeet täältä.